SA Metaltex Belux NV

 
Découvrez notre catalogue en 1 click. Ontdek onze catalogus in 1 klik.
 

Nous proposons des solutions sur mesure.

Wij bieden oplossingen op maat.

 

Le linéaire METALTEX

  • Une segmentation claire et lisible.
  • Etude personnalisée par nos délégués.
  • Plus de 30% de place en plus dans votre rayon grâce aux nouveaux packagings, vous garantissant un linéaire attractif et rentable.

De METALTEX lineair

  • Een duidelijke segmentatie.
  • Gepersonaliseerde studie door onze vertegenwoordigers.
  • Meer dan 30% extra ruimte in uw rayon dankzij onze nieuwe packagings, garandeert u een aantrekkelijke en rendabele lineair.


Des présentoirs variés correspondant à vos attentes. Permanents ou éphémères “livrés, montés garnis”.
Metaltex vous offre des présentoirs attractifs et répondant aux besoins des saisons!

Gevarieerde displays die aan uw verwachtingen voldoen. Permanent of kortstondig “gemonteerd geleverd”.
Metaltex biedt u aantrekkelijke displays die voldoen aan de behoeften van de seizoenen.

Les cravates/Quick Strips engendrent du chiffre d’affaire additionnel. Elles répondent à la forte demande de saisonnalité, optimisent l’espace non utilisé, favorisent et génèrent des achats d’impulsions. Livrées montées prêtes à la vente.

De Clipstrips / Quick Strips genereren extra omzet. Ze zijn ideaal voor seizoensgebonden artikelen, optimaliseren ongebruikte ruimtes, promoten en genereren impulsaankopen. Gemonteerd geleverd, klaar voor verkoop.